Telefon: 0705-292316  
  Email: mikael@advokatg.se  
     
   
     
   
  1988-1990 Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt  
  1990-1998 Åklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö och vid Riksåklagaren i Stockholm  
  1998-2000 Biträdande jurist på advokatbyrå  
  2000- Advokat i Malmö  
  2010- Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö AB  
   
  Studerat straffrätt och EG-rätt vid University of London och University of Surrey  
  Studerat sjörätt vid Oslo universitet  
     
  Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2000  
     
   
     
   
  Svenska  
  Engelska  
  Tyska  
     
   
     
     
    § Brottmål  
    § Familjerätt  
       
       
    Tillbaka  
         
 
  Stortorget 29211 34 MalmöTelefon 040 122829Fax 040 129227Email info@advokatg.se